HV TEST GIS PLTU UNIT 9 FASA S – PLTU PAITON

Lokasi Pekerjaan : PLTU PAITON
Date : Januari 2011
Obyek Pekerjaan :
GIS 500 kV PLTU Unit 9
Gitet Paiton Bay PLTU Unit 9

Lingkup Pekerjaan :
HV Test GIS PLTU Unit 9 fasa S
Pengukuran PD GIS
PLTU Unt 9 fasa R,S,T.
Pengukuran PD GIS GITET 500 kV Bay PLTU Unit 9 fasa R,S,T.
Pengujian LA dg teg. tinggi 0,8 x MCO pada GIS PLTU Unit 9, dengan tegangan 269 kV

Status Pekerjaan : Pekerjaan pada Instalasi Baru

Leave a Comment