HV Test GIS PLTU Unit 9 fasa S – PLTU Paiton

Work Location : PLTU PAITON
Time : Jan 2011
Work Object :
GIS 500 kV PLTU Unit 9
Gitet Paiton Bay PLTU Unit 9
paiton1
paiton2

Scope of Work :
HV Test GIS PLTU Unit 9 fasa S
PD GIS Test
PLTU Unt 9 fasa R,S,T.
PD GIS GITET 500 kV Bay PLTU Unit 9 fasa R,S,T. Test
LA dg teg. tinggi 0,8 x MCO pada GIS PLTU Unit 9, dengan tegangan 269 kV, Test

Work Status : New Installation

Leave a Comment

Leave a Comment